Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Biznesu » Wyższa Szkoła Biznesu » Zarządzanie
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Biznesu » Wyższa Szkoła Biznesu » Zarządzanie

66-400 Gorzów Wielkopolski, Lubuskie
ul. Myśliborska 30, Zobacz na mapie
Tel: (95) 733-66-67
Fax: (95) 733-66-67
WWW: http://www.wsb.gorzow.pl
Email: wsb@wsb.gorzow.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Zarządzanie Zarządzanie - Licencjackie stacjonarne Zarządzanie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Zarządzanie to kierunek studiów umożliwiający podjęcie pracy w każdej branży gospodarki (nie tylko w Polsce, ale i na świecie). Studia na kierunku Zarządzanie kompleksowo przygotowują studentów do pracy zawodowej w każdej organizacji gospodarczej. W 2010 r. jakość kształcenia na kierunku Zarządzanie została potwierdzona po raz drugi pozytywną akredytacją Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Zarządzanie jest realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych WSB.

Realizując program nauczania WSB umożliwia poznanie nowoczesnej wiedzy m.in. z zakresu zagadnień: ekonomicznych, prawniczych, socjologicznych. Szczegółowym analizom poddawane są problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą. Uczelnia kładzie nacisk na kreatywność, zdolności interpersonalne, umiejętność negocjacji oraz pracy z klientem.

Absolwenci znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzeba wszechstronnie wykształconych, otwartych na częste zmiany pracowników. Pracują w różnych pionach administracyjnych (finanse, marketing, logistyka i zaopatrzenie, organizacja, kadry, zarząd). Studia przygotowują także do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie to kierunek uniwersalny. Właśnie dlatego zainteresowanie rynku pracy absolwentami WSB kierunku Zarządzanie jest bardzo duże. W każdej organizacji istnieje potrzeba zatrudniania pracowników z wykształceniem z zakresu zarządzania.

Specjalności


Specjalności:

  • zarządzanie projektami - nowość,
  • zarządzanie kadrami,
  • zarządzanie finansami,
  • zarządzanie  logistyczne,
  • zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.

Opis Specjalności


  •   Zarzadzanie projektami (nowość)

  Realizacja projektów jest fundamentaem wzrostu efektywności i wydajności dzisiejszych organizacji. Zarządzanie projektami zajmuje się realizacją załozonych celów przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu rzeczywistych ograniczeń i zagrożeń. Jego istoyą jest budowa motywacji zespołu projektowego i włściwa komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu. Zarządznie projektami stanowi zespół czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie.

Absolwenci będą specjalistami w zakresie zarządzania projektami, poszukiwanymi do pracy  w przedsiębiorstwach, jednostach samorządu terytorialnego, instytucjach unijnych i publicznych.

 

  • Zarządzanie kadrami

  Specjalność ta pozwala na pogłębienie wiedzy w zakresie kluczowych etapów procesu kadrowego, w szczególności planowania kadr, systemu motywacyjnego, kontroli i ocen pracowników. Student zdobędzie wiedzę z zakresu strategii zarządzania personelem, która jest istotnym elementem każdej organizacji. Program specjalności zawiera aspekty zachowania się człowieka w organizacji i uczy profesjonalnego kierowania personelem w przedsiębiorstwie. Student będzie tym samym zdobywał wiedzę w zakresie podejmowania decyzji kadrowych i uczył się rozwiązywania wewnętrznych konfliktów personalnych w przedsiębiorstwie. Absolwenci, posiadający tę wiedzę i umiejętności mogą znaleźć zatrudnienie w każdej organizacji, podjąć działalność doradczą lub rozpocząć własną działalność gospodarczą. Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy w działach: personalnym i szkoleń, oraz jako doradca w instytucjach pośrednictwa pracy.

 

  • Zarządzanie finansami

 Specjalność ta dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia bądź zarządzania firmą i instytucją. Przedstawia różne aspekty zarządzania finansami firmy, nauczy zastosowań teorii finansów, pozwoli analizować praktyczne metody służące podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i finansowych, takich jak np. wprowadzanie nowych produktów czy technologii. Student nabędzie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów,  którym musi sprostać menadżer finansowy we współczesnej firmie. Będzie przygotowany do wykonywania pracy w działach rachunkowości, finansów i podatków, w instytucjach finansowych, biurach rachunkowych.

 

  • Zarządzanie logistyczne

 Specjalność ta przygotuje do pracy w obszarze zarządzania logistycznego oraz zapoznaje z narzędziami niezbędnymi w procesie podejmowania decyzji logistycznych. Przedstawi praktyczne aspekty zarządzania logistycznego usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zaprezentuje współczesne trendy rozwojowe oraz rolę logistyki na tle innych sfer zarządzania firmą. Program specjalności obejmuje wieloaspektowe problemy m.in. z zakresu logistyki produkcji, dystrybucji, zaopatrzenia, zarządzania transportem, zapasami, magazynem. W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę z zakresu racjonalnego zarządzania zasobami materialnymi i informacjami z nimi związanymi, w oparciu o praktyczne narzędzia i metody z zakresu rachunku kosztów, zarządzania logistycznego, nowoczesnych systemów informatycznych. Absolwent będzie mógł samodzielnie wykonywać projekty, które dadzą Ci możliwość rozwinięcia własnego potencjału intelektualnego. Będzie przygotowany do pełnienia funkcji na stanowisku specjalisty ds. logistyki w firmie usługowej lub produkcyjnej.

 

  •   Zarzadzanie kryzysowe i obrona cywilna

  Absolwent specjalności zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna będzie potrafił łączyć wiedzę z zakresu zarządzania oraz organizacji z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Będzie znał istotę bezpieczeństwa, jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa oraz będzie posiadał umiejętność rozpoznania i zdiagnozowania zagrożeń naturalnych, przemysłowych i społecznych. Posługując się nowoczesnymi narzędziami z zakresu metodyki działań antykryzysowych i informatyki będzie potrafi³ kierować działaniami z zakresu zarządzania i reagowania kryzysowego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i obroną cywilną, stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje, w administracji specjalnej,      w formacjach obrony cywilnej różnych jednostek administracji rządowej i samorządowej każdego szczebla.